Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot ERC Automatisering, Ardrone-parrot, GSMversterkers en door ons gerelateerde en geregistreerde domeinnamen en het bij behorende logo’s en ontwerpen waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ERC-Automatisering  en behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij ERC-Automatisering. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERC-Automatisering is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan ERC Automatisering).

ERC Automatisering heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ERC Automatisering, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

ERC Automatisering heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen teksten, prijzen, artikelen of andere materiaal op de websites en webwinkels in te korten en/of aan te passen.